Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

Na  podstawie § 5 rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz.1245) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum w Łabuniach dyrektor szkoły ustalił dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015.


czytaj więcej

Uwaga!

Rok szkolny 2014-2015 rozpocznie się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym w Łabuniach w dniu 1 września 2014 r. o godz. 8.00. Następnie odbędzie się spotkanie w szkole. 

Autobus szkolny dowiezie uczniów do kościoła, według załączonego harmonogramu:
czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo